VISIE

– TempelVrouwen –

Zaadjes voor de nieuwe aarde.
De mensheid is zo ver van moeder aarde af komen te staan, we hebben de verbinding te herstellen. We hebben weer te leven en te werken in het ritme van de natuurwijsheden en in het ritme van onze ziel, hart, buik en baarmoeder.

Weer terug naar…

We mogen weer terug naar de ancient wisdom en the sacred spaces. Om te leven vanuit je ziel, hart, buik en baarmoeder, hebben we los te laten wat ons ver van de  (innerlijke) natuur heeft afgehouden. Dit proces van loslaten vergt innerlijk werk. We mogen terug naar de innerlijke tempel, terug naar de sacred space. De heilige plek  waar het medicijn en de zaadjes liggen waar we allemaal deep down naar verlangen. Terug naar de verbinding met de natuur en terug naar de basis.

Het terugbrengen van de ancient wisdom

Tempel Vrouwen is een tribe en netwerk van en voor vrouwen die de zaadjes voor de nieuwe aarde/wereld bij zich dragen. En daarnaast de missie hebben het vrouwenwerk en tempelwerk uit te dragen. Deze vrouwen dragen het medicijn en de ancient wisdom binnenin.

Ze hebben de taak om in deze tijd hier op aarde bij te dragen aan de bewustzijnsshift. Door het terugbrengen van de ancient wisdom en haar eigen unieke wijsheden, codes en spells.

Deze diepbewuste vrouwen zijn zoekende naar hun innerlijke goud of zijn zo ver om hun gevonden innerlijke goud te gaan delen met de wereld.

Missie van Rian

Een van mijn missies is om deze tribe van vrouwen met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat de tempels / sacred places die deze vrouwen hoeden, of nog ondergronds en achter sluiers opereren, aards zichtbaar gaan worden.

De laatste jaren ben ik steeds vaker geroepen door Moeder Aarde, Maria Magdalena, Isis en Kristal sisters om de vrouwen bij elkaar te brengen die het licht bij zich dragen. Moeder Aarde spreekt tot mij, haar trilling vraagt om verbinding met vrouwen die de oorspronkelijke oertrilling in haar baarmoeder dragen. Ze roept deze vrouwen op, zichtbaar te worden en haar medicijn te gaan leven. Ze heeft ons keihard aards nodig. We must show ourselves.

In 2012 zag ik tijdens een visualisatie dat ik boven Nederland vloog en ik zag een heel licht grid met verbindingen van witte stipjes opdoemen. Toen wist ik nog niet wat het betekende. Nu in 2020 ben ik er klaar voor mijn missie uit te gaan voeren.

Ik deel graag een channeling van Isis die tot mij kwam.

My dear sisters of the sea, I am Isis the female energy of the sea.

I am here to tell you there is an old ancient wisdom who is inside of you.

There are Temple sisters who are priesteres and they need to step into the light.

No excuses anymore. This lifestyle needs to get back on earth, and you are here to manifest this , it is time!

In your physical body there are Crystals. Feel them, you will feel them soon. Let them sparkle en breath there energy.

The women who carry the lemurian light have to connect with mother earth and their body.

Heal your body, heal the earth

Toekomstvisie

De toekomstvisie is, dat in een straal van 20 km er een tempelvrouwenplek is waar vrouwen op elke dag van de week naar toe kunnen. Om samen te komen en het innerlijke vrouwenwerk te kunnen delen en uit te dragen. De tijd van verstoppen ligt achter ons. De tijd van het alleen doen ligt achter ons.

Kom…

Kom kom naar de tempel
Kom kom naar de aarde
Zak vrouw
Kniel vrouw
Adem vrouw
Heel vrouw
Laat jouw tempel wijsheid naar boven komen
Daar diep van binnen ligt het goud

Rian Petersen

grondlegster TempelVrouwen

   

TempelVrouwen | info@tempelvrouwen.nl  | 06 – 55326 883 | Ringlaan 5, 3794 MT De Glind

   

TempelVrouwen

iinfo@tempelvrouwen.nl
06-55326883
Ringlaan 5, De Glind