VISIE

– TempelVrouwen –

Zaadjes voor de nieuwe aarde.
De mensheid is zo ver van onze / de natuur af komen te staan, we hebben de verbinding te herstellen. Het antwoord hierop is naar binnen keren, naar onze innerlijke wereld afzakken en af pellen wie we niet zijn en de nieuwetijds Ancient Wisdom weer in ere herstellen. We hebben weer te leven en te werken in het ritme van de natuurwijsheden en in het ritme van onze ziel, hart en buik

Weer terug naar…

Terug naar het EREN & KOESTEREN van  Innerlijk werk & de Ongeziene wereld aards normaliseren en omarmen. Balans tussen het mannelijke & vrouwelijke, tussen de / onze  geziene & ongeziene werelden!

Om de shift te maken naar een wereld waarin de Balans weer terug is  hebben we als mensheid de beweging naar binnen te maken en naar onze schaduw en innerlijke verwondingen te durven kijken en doorvoelen. Dit proces vergt innerlijk werk en een veilige aardse bedding.

TempelVrouwen gelooft dat het fundament & de bedding hiervoor ligt bij/in het weer EREN van OER Natuurlijke Leefstijlen. Ritmes & Leefstijlen die in balans zijn met de/onze natuur .

TempelVrouwen geeft offline en online bedding aan Vrouwen die deze zaadjes van nature bij zich dragen en het vermogen hebben door hun Nieuwetijds afgestemde Fysieke / Energetische lichamen deze shift in zich zelf te maken en dit door te geven aan de wereld.

Het terugbrengen van de Nieuwetijds Ancient Wisdom en deze Aards normaliseren…

De medicijnvrouwen hebben weer een volwaardig plek in het Aardse wereldbeeld te krijgen en uit het vakje zweverig en spiritueel gehaald te worden. Het medicijn voor een gezonde wereld ligt in onze innerlijke werelden. De vrouwen die eeuwen geleden werden verbrand en verkettert om hun natuurlijke wijze van helen, zijn terug en zijn een MUST voor de transformatie waar we nu inzitten.

Het in Ere herstellen van deze CRAFT & BEROEP, deze diep respecteren & veilige bedding creeren voor de vrouwen die de calling hebben om haar medicijn te delen en in te zetten voor diepe heling van de mensheid & de Aarde.

Ze zijn de  (innerlijke ) kappers  & de schoonheidsspecialistes van de Nieuwetijd!

Missie van Rian

Mijn missie is om een Legacy te creeren en te bouwen en om een veilige bedding neer te zetten voor

het innerlijke werk & de Ongeziene wereld.

Het is mijn zielsmissie om deze werelden te normaliseren in de maatschappij en dit aards neer te zetten in een volwaardig bedrijf / Brand!

Het is groter dan mijn persoonlijke missie, het is een collectieve missie die 12 jaar geleden in mijn bewustzijn werd geplant en vanaf 2020 ook aards zichtbaar en actief.

2023 gaan we verder met TempelVrouwen 2.0 The Legacy

We hebben de wereld mooier en bewuster achter te laten als we ons fysieke lichaam weer verlaten, dit is mijn stukje wat ik bijdraag. Voor mijn zoons & dochter en hun kinderen!

Ik deel graag een channeling van Isis die tot mij kwam.

My dear sisters of the sea, I am Isis the female energy of the sea.

I am here to tell you there is an old ancient wisdom who is inside of you.

There are Temple sisters who are priesteres and they need to step into the light.

No excuses anymore. This lifestyle needs to get back on earth, and you are here to manifest this , it is time!

In your physical body there are Crystals. Feel them, you will feel them soon. Let them sparkle en breath there energy.

The women who carry the lemurian light have to connect with mother earth and their body.

Heal your body, heal the earth

Toekomstvisie

De toekomstvisie is, dat in een straal van 30 km er een tempelvrouwen Sacred Ground  is waar vrouwen op elke dag van de week naar toe kunnen. Om samen te komen en het innerlijke vrouwenwerk te kunnen delen en uit te dragen. De tijd van verstoppen ligt achter ons. De tijd van het alleen doen ligt achter ons.

Kom…

Kom kom naar de tempel
Kom kom naar de aarde
Zak vrouw
Kniel vrouw
Adem vrouw
Heel vrouw
Laat jouw tempel wijsheid naar boven komen
Daar diep van binnen ligt het goud

Rian Petersen

grondlegster TempelVrouwen

   

TempelVrouwen | info@tempelvrouwen.nl  | 06 – 55326 883 | Ringlaan 5, 3794 MT De Glind

   

TempelVrouwen

iinfo@tempelvrouwen.nl
06-55326883
Ringlaan 5, De Glind